fbpx

Dotacje FENG i SMART

W ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, dotychczasowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) zostanie zastąpiony Programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program otwiera przed polskimi firmami szerokie możliwości wsparcia, w tym unikalną „Ścieżkę SMART”, która wprowadza bardziej elastyczne i kompleksowe podejście do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

Ścieżka SMART

W odróżnieniu od poprzednich programów, gdzie przedsiębiorcy musieli aplikować o dofinansowanie dla każdego projektu osobno, Ścieżka SMART umożliwia składanie wniosków w sposób ciągły, kiedy firma jest na to gotowa. Dzięki temu, przygotowanie aplikacji staje się bardziej przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ścieżka SMART jest dostępna zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.

Modułowa Struktura Wsparcia

W ramach jednego wniosku, przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie, które składa się z różnych modułów. Dostępne moduły obejmują:

 • Moduł B+R: Badania przemysłowe i prace rozwojowe.
 • Wdrożenie innowacji: Realizacja wyników B+R.
 • Infrastruktura B+R: Tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych.
 • Cyfryzacja: Wdrażanie rozwiązań cyfrowych.
 • Zazielenienie przedsiębiorstw: Ekoprojektowanie i gospodarka o obiegu zamkniętym.
 • Internacjonalizacja: Promocja zagraniczna i doradztwo.
 • Kompetencje: Rozwój nowych umiejętności i wiedzy.

Wnioskodawca samodzielnie wybiera moduły, z których złoży projekt, przy czym dla MŚP obligatoryjny jest moduł „B+R” lub „Wdrożenie innowacji”, a dla dużych firm – tylko moduł „B+R”.

Projekty Linearne i Nielinearne

Ścieżka SMART pozwala na realizację zarówno projektów linearnych, jak i nielinearnych. Projekty linearne rozwijają innowacje etapowo, natomiast nielinearne mogą obejmować różne, niezależne od siebie moduły, które odpowiadają na konkretne potrzeby przedsiębiorstwa.

Szczegóły Modułów

Moduł B+R:

 • Dofinansowanie do 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacji.

Wdrożenie innowacji:

 • Wdrożenie wyników prac B+R.
 • Dofinansowanie inwestycji, budowy, a także rozbudowy przedsiębiorstw i zakup środków trwałych.

Infrastruktura B+R:

 • Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.
 • Wymagana agenda badawcza.

Cyfryzacja:

 • Transformacja cyfrowa firmy.
 • Wsparcie w obszarach takich jak analiza danych, robotyzacja, Internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo.

Zazielenienie przedsiębiorstw:

 • Ekoprojektowanie, oceny środowiskowe.
 • Nowość na poziomie przedsiębiorstwa.

Internacjonalizacja:

 • Promocja zagraniczna, doradztwo, uzyskanie praw własności przemysłowej.

Kompetencje:

 • Rozwój umiejętności w zakresie B+R, transformacji przemysłu, cyfryzacji, ekoprojektowania.

Jak Rozpocząć?

Chcesz pozyskać dotację i rozpocząć prace przygotowawcze? Skontaktuj się z nami, aby umówić się na rozmowę! Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć szczegóły programu FENG oraz Ścieżki SMART, ocenić możliwości Twojej firmy i zaplanować działania niezbędne do przygotowania wniosku. Zapisz się na darmową konsultację, podczas której wspólnie przeanalizujemy Twoje potrzeby i opracujemy projekt dostosowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do sprawdzenia także pozostałych wpisów na naszym blogu dotyczących tematów cyfryzacji 🙂


Mamy nadzieję, że nowe możliwości finansowania otworzą przed polskimi przedsiębiorcami nowe perspektywy rozwoju i innowacji. Zachęcamy do korzystania ze Ścieżki SMART, a także realizacji ambitnych projektów, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.