fbpx

Wsparcie dla Branży HoReCa: Jak Skorzystać z Dotacji?

Przedsiębiorcy działający w sektorach hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki lub kultury z pewnością doświadczyli wielu trudności w ostatnich latach. Dla tych, którzy szukają wsparcia finansowego, dobra wiadomość nadchodzi w postaci dotacji dostępnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednak zanim zaczniesz myśleć o składaniu wniosków, warto poznać szczegóły i wymagania programu.

Warunki dla Wnioskodawców

Dotacje przeznaczone są dla MŚP, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021 w porównaniu do roku poprzedniego.

Kwoty i forma wsparcia

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla MŚP wynosi 600 000 zł, a maksymalna kwota wsparcia to 540 000 zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, jednak wnioskodawca musi dysponować własnymi lub pozyskanymi środkami finansowymi.

Obszary inwestycji

Środki z dotacji mogą być przeznaczone na różnorodne inwestycje. Możemy wymienić tutaj:

  • Zakup maszyn i urządzeń,
  • Inwestycje związane z zieloną transformacją,
  • Szkolenia dla pracowników.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów opiera się na wielu różnych czynnikach, takich jak spadki przychodów, planowane działania na rzecz zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na kryzysy, oraz cel przedsięwzięcia MŚP, który może obejmować rozszerzenie lub dywersyfikację działalności.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja 2024 roku i potrwa do 5 czerwca 2024 roku. Warto jednak wiedzieć o tym, że istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku osiągnięcia limitu środków.

Szansa dla przedsiębiorców z branży HoReCa

Dotacje stanowią nieocenione wsparcie dla tych, którzy odnotowali spadki w swoich działalnościach w związku z wyzwaniami ostatnich lat. Dzięki nim można zainwestować w nowe pomysły, podnieść jakość usług, czy też sprawniej dostosować się do nieustannie zmieniających się potrzeb rynku. Warto się zastanowić nad skorzystaniem z tej możliwości, jednak nie zapominajmy o czasie – termin składania wniosków zbliża się bardzo szybko. Na koniec sprawdź także inne, dostępne formy dotacji – pisaliśmy już o tym na naszym blogu!

Pomożemy w przygotowaniu wniosku!