fbpx

SPECYFIKACJA PROJEKTU IT

Specyfikacja jest fundamentem każdego projektu IT. Opisuje wszystkie najważniejsze funkcjonalności, widoki i opcje, które ma posiadać Twoje oprogramowanie.To pierwszy krok do rozpoczęcia pracy nad Twoim pomysłem!


➡ Zapisz się na bezpłatną konsultację

⬇ Dowiedz się więcej o specyfikacji

MATEUSZ ZIELIŃSKI

Specjalista ds. dedykowanego oprogramowania informatycznego  1. DLACZEGO SPECYFIKACJA

  JEST KLUCZEM DO SUKCESU TWOJEJ APLIKACJI

  1. Zwiększa szanse na sukces projektu

  Precyzyjnie opracowana specyfikacja aplikacji pozwala na dokładne zrozumienie celów i wymagań projektu, minimalizując ryzyko nieporozumień i błędów w procesie tworzenia. Dzięki temu zespół deweloperski może efektywniej pracować, co bezpośrednio przekłada się na jakość i szybkość realizacji projektu.

  2. Ułatwia pozyskiwanie funduszy i inwestorów

  Dobrze przygotowana specyfikacja jest kluczowym dokumentem dla inwestorów i organizacji oferujących dotacje. Prezentuje wizję, zakres projektu oraz plan realizacji, co buduje zaufanie i pokazuje profesjonalizm. Inwestorzy są bardziej skłonni do wsparcia projektów, które wykazują jasno określone cele, zrozumiałą architekturę i przemyślaną strategię wdrożenia.

  3. Optymalizuje proces rozwoju

  Specyfikacja aplikacji umożliwia identyfikację potencjalnych problemów i wyzwań na wczesnym etapie, co pozwala na ich szybką korektę bez konieczności kosztownych zmian w późniejszych fazach projektu. Dzięki temu zespół może skupić się na innowacyjności i jakości, zamiast na naprawianiu błędów, co znacząco skraca czas potrzebny na rozwój aplikacji i wprowadzenie jej na rynek.

  2. DLACZEGO SPECYFIKACJA

  JEST NIEZBĘDNA

  Przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji, zaplanowanie wszystkiego w formie specyfikacji jest kluczowe.

   

  • Po pierwsze, specyfikacja stanowi jasny i szczegółowy plan, który pomaga zespołowi deweloperskiemu zrozumieć cele projektu, wymagania funkcjonalne oraz oczekiwania użytkowników. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nieporozumień i błędów, które mogłyby prowadzić do kosztownych poprawek w późniejszych fazach projektu.
  • Po drugie, dobrze przygotowana specyfikacja umożliwia precyzyjne oszacowanie potrzebnego czasu i budżetu, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania projektem i jego terminowej realizacji. Wreszcie, specyfikacja jest fundamentem dla przyszłego rozwoju i skalowania aplikacji, umożliwiając łatwe wprowadzanie zmian i dostosowywanie produktu do ewoluujących potrzeb rynku i użytkowników.

  Bez solidnej specyfikacji, projektowanie i rozwój aplikacji stają się procesem znacznie bardziej ryzykownym i mniej przewidywalnym.

  3. CO OTRZYMASZ

  W RAMACH SPECYFIKACJI

  Dokładnie określony zakres projektu

  Zdefiniowane funkcjonalności i wymagania

  Szczegółowy plan technologiczny

  Wizualizacje ekranów aplikacji i prototypy

  Diagramy procesów cyfryzacji i automatyzacji

  Harmonogram i koszt realizacji projektu

  4. JAK WYGLĄDA

  FINALNA WERSJA SPECYFIKACJI

  1. Diagramy architektury aplikacji i procesów

  • Diagramy architektury i procesów dla aplikacji są narzędziami służącymi do wizualizacji i dokumentacji struktury systemu oraz przepływów procesów za pomocą oprogramowania.
  • Diagramy architektury aplikacji pokazują, jak główne komponenty systemu są ze sobą powiązane i współpracują. Zawierają one moduły, serwery, bazy danych oraz zewnętrzne usługi, ukazując ich wzajemne połączenia oraz sposób komunikacji. Są one nieocenione przy projektowaniu skalowalnych i wydajnych systemów.
  • Diagramy procesów biznesowych ilustrują, jakie kroki są niezbędne do wykonania określonych zadań w ramach aplikacji. Umożliwiają one zobrazowanie przepływu danych i decyzji, które muszą być podjęte na różnych etapach procesu. Są pomocne w optymalizacji i automatyzacji operacji biznesowych.

  2. Mockupy / makiety widoków i funkcjonalności aplikacji

  • Makiety aplikacji, zwane również mockupami, to kluczowy element w procesie projektowania aplikacji mobilnych i webowych, który pełni rolę wizualnej reprezentacji rozmieszczenia elementów interfejsu użytkownika.
  • Głównym celem makiet jest wizualizacja wszystkich widoków oraz rozmieszczonych na nich elementów, jakie aplikacja ma posiadać, co pozwala zespołom projektowym i interesariuszom na ocenę funkcjonalności aplikacji przed jej faktycznym wdrożeniem.
  • Makiety są często używane podczas testów użyteczności, aby uzyskać wczesne opinie od użytkowników i zidentyfikować potencjalne problemy z interakcją i dostępnością.

  3. Specyfikacja techniczna opisująca elementy funkcjonalne

  • Zawiera wprowadzenie do projektu, w tym cel dokumentu, zakres projektu oraz definicje kluczowych terminów. W tej sekcji przedstawione są główne cele projektu, opis aplikacji oraz jej kluczowe funkcje, a także przewidziana architektura systemu..
  • Szczegółowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne projektu, w tym opis różnych użytkowników systemu i ich uprawnień, specyficzne funkcje systemu, oraz szczegółowy opis integracji z zewnętrznymi usługami i narzędziami, które mają na celu zwiększenie funkcjonalności i wydajności aplikacji.
  • Opisuje planowane etapy realizacji projektu, w tym harmonogram i zasoby potrzebne do jego wykonania. Zawiera również informacje na temat przygotowywanej dokumentacji technicznej oraz organizacji szkoleń dla użytkowników i personelu administracyjnego.

  5. JAK PRZEBIEGA

  PROCES TWORZENIA SPECYFIKACJI

  Proces tworzenia dokumentacji wymaga wielu spotkań i Twojego zaangażowania, aby dokładnie opisać i zaprojektować rozwiązanie, które potrzebujesz wykonać.

  1. Przedstawiasz nam swój pomysł na pierwszym spotkaniu online.
  2. Przygotowujemy architekturę aplikacji.
  3. Spotykamy się w celu omówienia architektury i omawiamy dalsze kroki.
  4. Przedstawiamy Ci i wspólnie omawiamy makiety i pierwszy opis systemu.
  5. Rozbudowujemy opis, diagramy i makiety oraz omawiamy je na kolejnych spotkaniach.
  6. Po uzyskaniu wersji finalnej, która jest szczegółowo opisana, przygotowujemy ofertę i harmonogram realizacji.

  Co dalej?

  • Pomagamy w znalezieniu odpowiedniego dofinansowania i załatwiamy całą dokumentację dowiedz się więcej
  • Podpisujemy umowę i realizujemy projekt

  Umów się na bezpłatne spotkanie 🚀

  Podejmij pierwszy krok w kierunku cyfrowej przyszłości Twojego biznesu.
  Porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się jak zacząć!

  Możesz również skontaktować się z nami w inny sposób 😀

   Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności. Informacje dotyczące przetwarzania przez MakeSoftware danych osobowych oraz informacje nt. wykorzystywania plików cookies zawarte są w Polityce prywatności.